Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookie

Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami oraz z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

a)      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z siedzibą w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice. Aby skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych, wyślij wiadomość pod adres e-mail: rodo@auto-trans.eu lub zadzwoń pod nr tel: +48 32 4414013

b)      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Dane osobowe przetwarzamy również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO : w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa naszych pracowników, w celu obsługi zapytania przesłanego na formularzu kontaktowym zamieszczonym na naszej stronie internetowej, jeżeli dane w sprawach związanych z działalnością Administratora (niezwiązane z umowami) zostały przekazane drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztą tradycyjną oraz w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy dane w przypadkach, kiedy niezbędna jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), umożliwiamy jej cofnięcie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

c)       Uprawnienia podmiotów danych

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność zgromadzonych danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski związane z realizacją praw należy kierować na adresy podane w pkt. „Administrator danych osobowych”

d)      Zbieranie i przechowywanie danych

W przypadku zbierania danych do celów związanych z realizacją zamówień, osoba wyznaczona przez Administratora przekazuje osobie, której dane dotyczą, informację dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie zebrania tych danych (dla realizowanych zleceń).

W przypadkach kontaktu telefonicznego, Administrator może żądać podania niezbędnych danych osobowych wyłącznie w przypadku kiedy będzie od tego zależała możliwość realizacji obsługi przedsięwzięcia czy prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

W przypadkach kontaktu drogą e-mailową, dane osobowe tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi sprawy, której dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f).

W przypadku pozyskania danych pocztą tradycyjną lub pozyskanych w czasie realizacji projektów, przetwarzane są  wyłącznie dane niezbędne do obsługi sprawy (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane konieczne do zarchiwizowania przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

Na terenie obiektów wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności zainstalowano monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

e)      Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności operacyjnej Administratora, odbiorcami danych osobowych są podmioty wspierające Administratora w prowadzonej przez niego działalności: obsługujące Administratora firmy kurierskie, pocztowe, dostawcy usług prawnych i doradczych, ochroniarskich, hostingodawca, zewnętrzna obsługa księgowa, prawna, obsługa IT, obsługa laboratoryjna, ubezpieczyciele oraz jednostki realizujące obsługę płatniczą.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami danych osobowych są spółki powiązane z Administratorem: Tech-Masz PIOTR JOJKO oraz AT-Wind Sp. z o.o.

W przypadku przetargów publicznych odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo Zamówień  Publicznych.

f)        Retencja danych osobowych

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego realizowanych zamówień (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe). Okres przechowywania może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe są usuwane.

Nagrania z monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa pracowników i są przechowywane przez okres do 14 dni.

g)      Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie Auto-Trans Asfalty

Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana dla przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w Serwisie Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. dostępnym pod adresem www.auto-trans.eu (dalej zwanym „Serwis”).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików „cookies”

- poprzez interakcje z Odwiedzającymi firmowy serwis społecznościowy Facebook

Administratorem danych osobowych pozyskanych w Serwisie www.auto-trans.eu oraz na profilu firmowym w serwisie społecznościowym jest Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice.

Formularz kontaktowy

Serwis zawiera formularz kontaktowy do naszej Firmy. Pozostawienie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest konieczne w celu umożliwienia kontaktu z osobą korzystającą z formularza.

Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe odwiedzających Serwis w celu:

* zawarcia lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

* realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj.

- udzielenia odpowiedzi drogą mailową na pytanie zadane przez formularz kontaktowy,

- dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

-prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres e-mailowy: rodo@auto-trans.eu

Pliki cookies

·         Administrator zbiera dane na temat aktywności Użytkowników w Serwisie za pomocą plików cookies, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę swojej strony internetowej.  Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje bezpośrednio na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innych urządzeniach. Za pomocą plików cookies serwer WWW może zapamiętywać ustawienia i preferencje Użytkownika na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika i automatycznie przywracać je przy kolejnej wizycie. Pliki cookie mają na celu poprawę doświadczenia Użytkownika i dostarczanie Klientowi najistotniejszych informacji, na przykład informacji o ostatnio oglądanych produktach, specjalnych usługach i ofertach dla określonej lokalizacji geograficznej lub grupy wiekowej itp. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanych w inny sposób i nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych użytkownika Serwisu.

·         Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80,          44-186 Gierałtowice

· Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

· Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do :

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia zanonimizowanych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika

·         Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób aby blokować automatyczna obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

·         Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Korzystanie z naszego Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego.

·         Odrzucenie lub usunięcie wszystkich plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony internetowej, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

Serwis społecznościowy Facebook

·         Korzystanie przez Odwiedzającego z firmowego serwisu społecznościowego Facebook oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnionych przez Odwiedzających w ramach tego serwisu (imię, nazwisko, zdjęcie, płeć, adres e-mail,  data urodzin, lista znajomych, udostępnione materiały audiowizualne, lista kontaktów serwisu społecznościowego),

·         Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane za pomocą serwisu społecznościowego Facebook na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Cele przetwarzania w tym przypadku: zbieranie informacji dot. opinii Odwiedzających (polubienia, udostępnienia), moderowanie komentarzy w serwisie społecznościowym (w tym usuwanie komentarzy naruszających prawo), analiza aktywności Odwiedzających serwis społecznościowy, promocja działalności Administratora

·         Administrator serwisu społecznościowego jako dostawca narzędzia jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych Odwiedzających profil społecznościowy Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. Administrator serwisu społecznościowego może przetwarzać dane osobowe Odwiedzających we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

·         Odwiedzający firmowy serwis społecznościowy Facebook ma prawo żądania usunięcia swoich danych z listy kontaktów oraz żądania usunięcia historii korespondencji z poziomu profilu Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. W tym celu należy przesłać stosowną informację na profilu społecznościowym Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. lub pod adres mailowy: rodo@auto-trans.eu