Skontaktuj się z nami


Dane teleadresowe

 

Siedziba firmy:

 

Auto-Trans Asflaty Sp. z o.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice

 

NIP: PL9691607843

REGON: 243277940

KRS: 0000464122

BDO: 000026374

 

Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu

 

Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. +48 32 441 40 13

 

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto-Trans Asflaty Sp. z o.o. ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice.

Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane w formie wydruku przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).   

Personalia

Zarząd

Piotr Jojko/Prezes

piotr@auto-trans.eu


Sekretariat

Dominika Czarnecka/Asystentka

dominika.cz@auto-trans.eu


Biuro

Grażyna Lachowska  /pracownik administracyjny

biuro@auto-trans.eu

Anna Krzysztoforska/ Marketing/koordynator ds. rozliczeń

anna.k@auto-trans.eu


Dział Personalny

Katarzyna Warzecha/ kadrowa

katarzyna.w@auto-trans.eu


Dział Transportu/Maszyn Budowlanych

Paweł Fick - Główny Dyspozytor

pawel.f@auto-trans.eu


Produkcja/roboty drogowe

Michał Soszyński - Dyrektor ds. technicznych związanych z budową dróg

michal.s@auto-trans.eu

Marek Prudel -Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych

marek.p@auto-trans.eu

Adam Zniszczoł - Kierownik Robót Drogowych

adam.z@auto-trans.eu

Michał Ksel - Kierownik Budowy

michal.k@auto-trans.eu

Tomasz Pawełczak - Analityk Finansowy - Kosztorysant

tomasz.p@auto-trans.eu

Grzegorz Buchta - Analityk Finansowy - Kosztorysant

grzegorz.b@auto-trans.eu


PRODUKCJA MIESZANEK BITUMICZNYCH  |  BUDOWA DRÓG  |  WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH  | 

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY  |  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  |

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII