Skontaktuj się z nami


Dane teleadresowe


Siedziba firmy:


Auto-Trans Asflaty Sp. z o.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice


NIP: PL9691607843

REGON: 243277940

KRS: 0000464122

BDO: 000026374


Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu


Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. /FAX 32 441 40 13


Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto-Trans Asflaty Sp. z o.o. ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice.

Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane w formie wydruku przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).   

Personalia

Zarząd

Piotr Jojko/Prezes

piotr@auto-trans.eu


Sekretariat

Dominika Czarnecka/Asystentka

dominika.cz@auto-trans.eu


Biuro

Grażyna Lachowska  /pracownik administracyjny

biuro@auto-trans.eu

Anna Krzysztoforska/ Marketing/koordynator ds. rozliczeń

anna.k@auto-trans.eu


Dział Personalny

Katarzyna Warzecha/ kadrowa

katarzyna.w@auto-trans.eu


Dział Transportu/Maszyn Budowlanych

Paweł Fick - Główny Dyspozytor

pawel.f@auto-trans.eu


Produkcja/roboty drogowe

Michał Soszyński - Dyrektor ds. technicznych związanych z budową dróg

michal.s@auto-trans.eu

Marek Prudel -Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych

marek.p@auto-trans.eu

Adam Zniszczoł - Kierownik Robót Drogowych

adam.z@auto-trans.eu

Michał Ksel - Inżynier Budowy

michal.k@auto-trans.eu

Tomasz Pawełczak - Analityk Finansowy - Kosztorysant

tomasz.p@auto-trans.eu

Grzegorz Buchta - Analityk Finansowy - Kosztorysant

grzegorz.b@auto-trans.eu