REFERENCJE / WYKONANE BUDOWY

ROK 2018


 • CIESZYN I OKOLICE Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu Cieszyńskiego (PZDP Cieszyn) - 4,29 mln zł

 • BYSTRA Przebudowa ulicy Fałata (PZD Bielsko-Biała) - 1,53 mln zł

 • GIERAŁTOWICE Remonty dróg (UG Gierałtowice) - 169 tyś zł

 • KRZYŻOWICE Remont drogi powiatowej ul. Orla (PZD Pszczyna) - 1,36 mln zł

 • PAWŁOWICE Remont drogi powiatowej ul. Wodzisławska (PZD Pszczyna) - 745 tyś zł

 • RYBNIK Budowa łącznika ulica Pocztowa - Hallera (UM Rybnik) - 2,58 mln zł

 • RYBNIK Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej (UM Rybnik) - 3,25 mln zł

 • ŻORY Remont ulicy Owocowej (UM Żory) - 825 tyś zł

 • ŻORY Remonty dróg (UM Żory) - 3,03 mln zł

 • RYBNIK I WODZISŁAW ŚLĄSKI Nawierzchnie asfaltowe dla powiatów rybnickiego i wodzisławskiego - 3,02 mln zł

 • RYBNIK – (UM RYBNIK) Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV),  – 5,9 mln zł

 • RYBNIK Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznegona odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego (UM RYBNIK) -1,7 mln zł


ROK 2017


 • JASIENICA-JAWORZE (PZD Bielsko-Biała) - Przebudowa drogi powiatowej - 6,8 mln zł

 • CIESZYN I OKOLICE Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego (PZDP Cieszyn) - 3,6 mln zł

 • SYRYNIA Remont drogi powiatowej ul. Raciborska (PZD Wodzisław Śl) - 699 tys zł

 • PSZCZYNA Nawierzchnia asfaltbetonowa ul. Zdrojowa (M-Silnice) 2,13 mln zł

 • SKRBEŃSK Remont drogi powiatowej ul. Piotrowicka (PZD Wodzisław Śl) - 1,49 mln zł

 • RYBNIK Budowa ścieżki rowerowej (UM RYBNIK) - 2,08 mln zł

 • ŻORY Remonty dróg  (UM ŻORY) - 484 tys zł

 • RYBNIK I OKOLICE Remoty dróg powiatowych powiat rybnicki (ZDP Rybnik) - 542 tys zł

 • RYBNIK, WODZISŁAW ŚLĄSKI - Nawierzchnie asfaltobetonowe dla powiatów rybnickiego i wodzisławskiego - 1,19 mln zł


ROK 2016


 • PILICHOWICE (ZDP GLIWICE) Przebudowa drogi powiatowej 1,8 mln zł Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - etap II dł. odcinka 979,29 mb

 • RYBNIK (UM RYBNIK) Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Stalowej dł odcinka 2 km – 5,5 mln zł
 • JEJKOWICE (ZDP RYBNIK) Przebudowa ulicy Sumieńskiej w Szczerbicach na dł 2 km -1,46 mln zł
 • LUBOMIA (PZD WODZISŁAW) Remont ulicy Granicznej w Lubomi na odcinku 3,5 km -1,1 mln zł
 • PRZYSZOWICE (PGG SA): Wykonanie remontu odowodnienia i nawierzchni fragmentu ulicy Makoszowskiej (DW921) w Przyszowicach – 2,16 mln zł


ROK 2015


 • WISŁA (GMINA WISŁA) Przebudowa i budowa dróg lokalnych w Gminie Wisła w okresie 2015 - 2016 - Wykonano m.in. Ul. Spacerową (2,5 km), Drogę Powiatową ul. Dziechcinka (1,5 km) -2,3 mln zł

 • CZERWIONKA-LESZCZYNY (ZDP RYBNIK) Przebudowa Drogi Powiatowej nr 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Miejscowości Czerwionka Leszczyny – 2 mln zł


ROK 2014


 • BIERAWA  Wykonanie nowego i rozbiórka istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej w ramch projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1494O Cisek - Bierawa – 2,8 mln zł

 • JEJKOWICE (ZDP RYBNIK): Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach od skrzyżowania z drogą gminną - ulicą Piaskową w Szczerbicach Odcinek w km 0+000,00 do km 1+214,38 – 1,76 mln zł


ROK 2013 


 • RYBNIK KŁOKOCIN Odtworzenia nawierzchni dróg w dzielnicy Rybnika Kłokocin w ramach zadania Budowa kanlaizacji sanitarnej  w dzielnicy Rybnika Kłokocin - etap I, II, III (Inwestycja dwuletnia) -2,9 mln zł
 • EDF RYBNIK Ułożenie nawierzchni bitumicznych w ramach zadania pn: Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni Rybnik SA wraz z przynależną infrastrukturą - 2,1 mln zł


ROK 2012 


 • MAKOSZOWY  Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w Zabrzu Makoszowach w ciągu DW921 w miejsce rozebranego mostu wraz z remontem dojazdów – 2,2 mln zł

 • GIERAŁTOWICE  (PGK PRZYSZOWICE) Odtworzenia nawierzchni (pełna konstrukcja drogi) DW nr 921 (ul. Ks.Roboty) w Gierałtowicach w ramach robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice (Inwestycja dwuletnia) -4,3 mln zł

Dodatkowo od 2012 roku wykonujemy remonty nawierzchni dróg oraz przebudowy lub budowy dla:


 • Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Cieszynie
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
 • Urząd Miasta Rybnik
 • Urząd Miasta Żory
 • Urząd Miasta Wisła 
 • Urząd Miasta Pszczyna
 • Urząd Miasta Orzesze
 • Urząd Gminy Świerklany
 • Urząd Gminy Walce
 • Urząd Gminy Krzyżanowice
 • Urząd Gminy Brenna
 • Urząd Gminy Gorzyce

Dane teleadresowe

Siedziba firmy:


Auto-Trans Asflaty Sp. Zo.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice

BDO: 000026374


Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu


Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. /FAX 32 441 40 13


Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie