REFERENCJE / WYKONANE BUDOWY

ROK 2022

 

 •  BIELSKO-BIAŁA - Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice – Rybarzowice (ZDP Bielsko-Biała) – 1,012 mln
 • GORZYCE - Rozbudowa ul. 27 Marca w Turzy Śląskiej (Gmina Gorzyce) – 5,867 mln
 • JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - Remont ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju (UM Jastrzębie-Zdrój) – 3,575 mln
 • POWIAT CIESZYN - Remont dróg powiatowych w 2022r – Etap II Część I i II (PZDP Cieszyn) 1,044 mln
 • POWIAT CIESZYN - Remont dróg powiatowych w 2022r – Etap III Część I, II i II (PZDP Cieszyn) 2,306 mln
 • POWIAT CIESZYN - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2022 roku Część I, II, III (PZDP Cieszyn) 3,019 mln
 • POWIAT RYBNICKI - Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ul. Nowej w Jankowicach (ZDIiR Powiatu Rybnickiego) - 1,617 mln
 • POWIAT WODZISŁAWSKI - Remont ul. Powstańców Śl. w Syryni (PZD Wodzisław Śląski) – 710 tyś
 • POWIAT WODZISŁAWSKI - Przebudowa ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim (PZD Wodzisław Śląski) – 1,519 mln tyś
 • POWIAT WODZISŁAWSKI - Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku (PZD Wodzisław Śląski) – 709 tyś
 • PAWŁOWICE - Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach” – ETAP I (Gmina Pawłowice) – 2,423 mln
 • WISŁA - Remont ul. Czarne w Wiśle (UG Wisła) – 984 tyś
 • WISŁA - Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 21 (31/1) Czarna Wisełka od km 0+000 – 3+281 w leśnictwie Czarne i Przysłup (Nadleśnictwo Wisła) – 1,460 mln
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI - Przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim (ZDM Wodzisław Śląski) – 1,611 mln
 • ŻORY - Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych w Żorach – etap III (UM Żory) – 1,070 mln
 • ŻORY - Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory (UM Żory) – 3,088 mln
 • ŻORY - Modernizację dróg - Mikołajca, Łęgowa, Za Miastem, Włościańska, Beskidzka (UM Żory) – 842 tyś

 

ROK 2021

 

 • PAWŁOWICE - Przebudowa ulicy Wodzisławskiej (JSW) - 7,243 mln
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ - Remont ulicy Wolności (JSW) - 3,384 mln
 • RYBNIK - Remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Rybnik (UM Rybnik) - 897 tys.
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ - Remont ulicy Szotkowickiej oraz 3 Maja (UM Jastrzębie Zdrój) - 781 tys.
 • ŻORY - Budowa Łącznika ulic Boczna – Fabryczna (UM Żory) - 4,503 mln
 • ŻORY - Remonty nawierzchni ulic oraz budowa nowych odcinków (UM Żory) - 1,569 mln
 • ŻORY - Bieżące utrzymanie dróg w mieście Żory (UM Żory) - 781 tys.
 • CIESZYN - Remonty bieżące dróg w powiecie cieszyńskim (PZDP Cieszyn) - 760 tys.
 • CIESZYN - Remonty dróg powiatowych : Pierściec, Brzezówka, Zabłocie (PZDP Cieszyn) -  2,259 mln
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI - Remonty dróg powiatowych : Grodzisko, Oraczy (PZDP Wodzisław Śląski) - 1,287 mln
 • PSZCZYNA - Remonty dróg powiatowych : Strumień, Ćwiklice, Mizerów (PZD Pszczyna) 617 tys.
 • RACIBÓRZ - Remont drogi powiatowej w Sławikowie (Powiat Raciborski) - 504 tys.
 • PAWŁOWICE - Remonty wielkopowierzchniowe dróg gminnych (Gmina Pawłowice) 1,059 mln
 • GŁUBCZYCE - Remonty dróg powiatowych : Michałowice, Pomorzowice (Powiat Głubczyce)- 4,589 mln

 

ROK 2020

 

 • ŻORY - Remonty bieżące dróg (UM ŻORY) - 1,048 mln

 • ŻORY - Przebudowa ulicy Okrężnej (UM ŻORY) - 2,852 mln

 • WODZISŁAW ŚLĄSKI - Przebudowa ulicy Mszańskiej i Turskiej (PZD WODZISŁAW ŚLĄSKI)- 4,852 mln
 • USTROŃ - Rozbudowa ulicy Lipowej (UM USTROŃ)- 1,253 mln
 • RYDUŁTOWY - Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy (PZD WODZISŁAW ŚLĄSKI) - 2,154 mln
 • RYBNIK - Przebudowa ulicy Rudzkiej - etap II (UM RYBNIK) - 3,565 mln
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ - Przebudowa ulicy Północnej (UM JASTRZĘBIE ZDRÓJ) - 800 tyś
 • STUDZIONKA - Remont ulicy Polnej (UM PSZCZYNA)- 460 tyś
 • PSZCZYNA - Remonty dróg powiatowych (PZD PSZCZYNA) - 440 tyś
 • RACIBÓRZ DOLNY - Wykonanie nawierzchni asfaltobetnowych na zadaniu: Dokończenie zbiornika przeciwpowodziowego  - 2,3 mln
 • Nakładki i nawierzchnie asfaltobetnowe dla powiatów rybnickiego, wodzisławskiego i jastrzębskiego  - 1,3 mln

 

ROK 2019

 

 • ŻORY - Przebudowa Alei Jana Pawła II (UM ŻORY - konsorcjum z HLS System) - 2,431 mln

 • ROGÓW I KROTOSZYCE - Odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych  - 700 tyś

 • ŻORY - Remonty dróg  (UM ŻORY) - 2,145 mln

 • ZEBRZYDOWICE - Przebudowa ulicy Jutrzenki (UG ZEBRZYDOWICE) - 1,198 mln

 • DZIĘGIELÓW - Przebudowa ulicy Zamkowej (PZDP CIESZYN) - 2,756 mln

 • POWIAT CIESZYŃSKI - Remonty dróg powiatowych (PZDP CIESZYN) - 2,942 mln

 • ZWONOWICE - Remont ulicy Sumińskiej (ZDP RYBNIK) - 1,318 mln

 • RYBNIK - Remonty nawierzchni dróg (UM RYBNIK) - 1,499 mln

 • SZCZYRK - Remont drogi wojewódzkiej Szczyrk - Salmopol - 1,5 mln

 • POGWIZDÓW - Rozbudowa ulicy Gdańskiej (UG HAŻLACH) - 1,849 mln
 • PRZYSZOWICE - Remont ulicy Granicznej (UG GIERAŁTOWICE) - 1,207 mln

 

ROK 2018

 

 • CIESZYN I OKOLICE Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu Cieszyńskiego (PZDP Cieszyn) - 4,29 mln zł

 • BYSTRA Przebudowa ulicy Fałata (PZD Bielsko-Biała) - 1,53 mln zł

 • GIERAŁTOWICE Remonty dróg (UG Gierałtowice) - 169 tyś zł

 • KRZYŻOWICE Remont drogi powiatowej ul. Orla (PZD Pszczyna) - 1,36 mln zł

 • PAWŁOWICE Remont drogi powiatowej ul. Wodzisławska (PZD Pszczyna) - 745 tyś zł

 • RYBNIK Budowa łącznika ulica Pocztowa - Hallera (UM Rybnik) - 2,58 mln zł

 • RYBNIK Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej (UM Rybnik) - 3,25 mln zł

 • ŻORY Remont ulicy Owocowej (UM Żory) - 825 tyś zł

 • ŻORY Remonty dróg (UM Żory) - 3,03 mln zł

 • RYBNIK I WODZISŁAW ŚLĄSKI Nawierzchnie asfaltowe dla powiatów rybnickiego i wodzisławskiego - 3,02 mln zł

 • RYBNIK – (UM RYBNIK) Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV),  – 5,9 mln zł

 • RYBNIK Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznegona odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego (UM RYBNIK) -1,7 mln zł

 

ROK 2017

 

 • JASIENICA-JAWORZE (PZD Bielsko-Biała) - Przebudowa drogi powiatowej - 6,8 mln zł

 • CIESZYN I OKOLICE Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego (PZDP Cieszyn) - 3,6 mln zł

 • SYRYNIA Remont drogi powiatowej ul. Raciborska (PZD Wodzisław Śl) - 699 tys zł

 • PSZCZYNA Nawierzchnia asfaltbetonowa ul. Zdrojowa (M-Silnice) 2,13 mln zł

 • SKRBEŃSK Remont drogi powiatowej ul. Piotrowicka (PZD Wodzisław Śl) - 1,49 mln zł

 • RYBNIK Budowa ścieżki rowerowej (UM RYBNIK) - 2,08 mln zł

 • ŻORY Remonty dróg  (UM ŻORY) - 484 tys zł

 • RYBNIK I OKOLICE Remoty dróg powiatowych powiat rybnicki (ZDP Rybnik) - 542 tys zł

 • RYBNIK, WODZISŁAW ŚLĄSKI - Nawierzchnie asfaltobetonowe dla powiatów rybnickiego i wodzisławskiego - 1,19 mln zł

 

ROK 2016

 

 • PILICHOWICE (ZDP GLIWICE) Przebudowa drogi powiatowej 1,8 mln zł Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - etap II dł. odcinka 979,29 mb

 • RYBNIK (UM RYBNIK) Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Stalowej dł odcinka 2 km – 5,5 mln zł
 • JEJKOWICE (ZDP RYBNIK) Przebudowa ulicy Sumieńskiej w Szczerbicach na dł 2 km -1,46 mln zł
 • LUBOMIA (PZD WODZISŁAW) Remont ulicy Granicznej w Lubomi na odcinku 3,5 km -1,1 mln zł
 • PRZYSZOWICE (PGG SA): Wykonanie remontu odowodnienia i nawierzchni fragmentu ulicy Makoszowskiej (DW921) w Przyszowicach – 2,16 mln zł

 

ROK 2015

 

 • WISŁA (GMINA WISŁA) Przebudowa i budowa dróg lokalnych w Gminie Wisła w okresie 2015 - 2016 - Wykonano m.in. Ul. Spacerową (2,5 km), Drogę Powiatową ul. Dziechcinka (1,5 km) -2,3 mln zł

 • CZERWIONKA-LESZCZYNY (ZDP RYBNIK) Przebudowa Drogi Powiatowej nr 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Miejscowości Czerwionka Leszczyny – 2 mln zł

 

ROK 2014

 

 • BIERAWA  Wykonanie nowego i rozbiórka istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej w ramch projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1494O Cisek - Bierawa – 2,8 mln zł

 • JEJKOWICE (ZDP RYBNIK): Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach od skrzyżowania z drogą gminną - ulicą Piaskową w Szczerbicach Odcinek w km 0+000,00 do km 1+214,38 – 1,76 mln zł

 

ROK 2013 

 

 • RYBNIK KŁOKOCIN Odtworzenia nawierzchni dróg w dzielnicy Rybnika Kłokocin w ramach zadania Budowa kanlaizacji sanitarnej  w dzielnicy Rybnika Kłokocin - etap I, II, III (Inwestycja dwuletnia) -2,9 mln zł
 • EDF RYBNIK Ułożenie nawierzchni bitumicznych w ramach zadania pn: Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni Rybnik SA wraz z przynależną infrastrukturą - 2,1 mln zł

 

ROK 2012 

 

 • MAKOSZOWY  Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w Zabrzu Makoszowach w ciągu DW921 w miejsce rozebranego mostu wraz z remontem dojazdów – 2,2 mln zł

 • GIERAŁTOWICE  (PGK PRZYSZOWICE) Odtworzenia nawierzchni (pełna konstrukcja drogi) DW nr 921 (ul. Ks.Roboty) w Gierałtowicach w ramach robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice (Inwestycja dwuletnia) -4,3 mln zł

Dodatkowo od 2012 roku wykonujemy remonty nawierzchni dróg oraz przebudowy lub budowy dla:

 

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Cieszynie
 • Urząd Miasta Rybnik
 • Urząd Miasta Żory
 • Urząd Miasta Wisła 
 • Urząd Miasta Pszczyna
 • Urząd Miasta Orzesze
 • Urząd Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Urząd Gminy Świerklany
 • Urząd Gminy Walce
 • Urząd Gminy Krzyżanowice
 • Urząd Gminy Brenna
 • Urząd Gminy Gorzyce
 • Urząd Gminy Gierałtowice

 • Urząd Gminy Hażlach

 • Urząd Gminy Zebrzydowice

Dane teleadresowe

Siedziba firmy:

 

Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice

BDO: 000026374

 

Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu

 

Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. +48 32 441 40 13

 

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie

PRODUKCJA MIESZANEK BITUMICZNYCH  |  BUDOWA DRÓG  |  WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH  | 

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY  |  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  |

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII