Ponad 20 lat

doświadczenia

na rynku

 • PRODUKCJA MIESZANEK BITUMICZNYCH
 • TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
 • BUDOWA DRÓG
 • ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
 • WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH
 • INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Firma Auto-Trans Piotr Jojko rozpoczęła swoją działalność w grudniu 1996r. w Gierałtowicach w województwie śląskim. W czerwcu 2013 roku przekształcona została w Auto-Trans Asfalty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Siedziba firmy nie zmieniła się, natomiast głównym oddziałem firmy stał się Rybnik Kłokocin. To tutaj bogate doświadczenia zdobyte w ciągu 24 lat w branży transportowej i budowy dróg pozwoliły na rozbudowę firmy, zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz zainwestowanie kapitału w nowe obszary działania, takie jak np. OZE.

Co nas wyróżnia ?

 • wysoce wykwalifikowana kadra kierownicza
 • kierowcy oraz operatorzy sprzętu budowlanego z długoletnim doświadczeniem,
 • bardzo dobra obsługa serwisowa (wykwalifikowani mechanicy oraz swój własny sprzęt mobilny do szybkiego usunięcia ewentualnych awarii),
 • usługi sprzętem transportowym i maszynami budowlanymi, które spełniają wysokie wymagania Klientów jak i obowiązujących norm środowiskowych,
 • indywidualne podejście do każdego Klienta

Każdy klient jest traktowany indywidulanie!

Zachęcamy do współpracy z nami!

Nasze inwestycje

Instrukcja zachowania oraz dobre praktyki dla pracowników i kontrahentów firmy


 • Zachęcanie pracowników do częstej, samodzielnej dezynfekcji dotykanych powierzchni (klamki, kontakty, blaty, uchwyty, telefony komórkowe, karty, klawiatury, myszki)
 • Weryfikacja stanu zdrowia pracowników poprzez poranny wywiad
 • Zachowywanie bezpiecznej odległości w kontakcie z innymi, także w trakcie dziennych odpraw – odbywanie odpraw na wolnym powietrzu na placu przed biurem budowy
 • Po zakończeniu korzystania z pojazdu/maszyny na budowie dezynfekcja: kierownicy, klamek, drążka zmiany biegów oraz wietrzenie kabiny/wnętrza pojazdu. W sytuacji niedostępności środków dezynfekujących samodzielna ich produkcja zgodnie z przepisem opublikowanym na stronie WHO.
 • Częste pranie odzieży roboczej w temperaturze min. 60 stopni
 • Komunikacja mailowa, telefoniczna, wideokonferencje z interesariuszami (Zamawiający, Podwykonawcy, Kontrahenci) i współpracownikami
 • Spotkania w grupach maksymalnie 5 osobowych, najlepiej na świeżym powietrzu i z zachowaniem bezpiecznej odległości (2-4metra)
 • Wyznaczenie jednego, dedykowanego miejsca do organizacji spotkań, po zakończeniu każdego spotkania jego wietrzenie i dezynfekcja powierzchni dotykowych

Skontaktuj się z nami


Dane teleadresowe

Siedziba firmy:


Auto-Trans Asflaty sp. z o.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice


NIP: PL9691607843

REGON: 243277940

KRS: 0000464122

BDO: 000026374


Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu


Auto-Trans Asfalty sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. +48 32 441 40 13


Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie