O FIRMIE

Początkowo firma Auto Trans Piotr Jojko zajmowała się transportem krajowym i międzynarodowym oraz wynajmem maszyn budowlanych. Po przekształceniu firmy w Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. firma zainwestowała we własną  Wytwórnię Mas Bitumicznych i poszerzyła zakres usług o produkcję mieszanek asfaltowych na dużą skalę.
Obecnie głównym przedmiotem firmy stało się kompleksowe wykonawstwo w zakresie bitumicznych robót drogowych jako głównego wykonawcy lub podwykonawcy.

 

Spółka postawiła sobie kilka bardzo ważnych celów:

 

  • szkolenia i bezpieczeństwo pracowników firmy
  • ciągłe ulepszanie technologii produkcji 
  • odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi
  • przestrzeganie norm środowiskowych
  • inwestowanie we własny sprzęt budownictwa drogowego
  • inwestowanie w odnawialne źródła energii

 

Aby móc te cele osiągnąć Spółka Auto-Trans Asfalty nawiązała stałą, rzetelną współpracę m.in.  z firmami
o bogatym doświadczeniu zawodowym zajmującymi się ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, placówką badawczo-rozwojową.

 

W lutym 2019 roku Firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. znacząco poszerzyła zakres działań na zupełnie nowym dla niej obszarze tj. zainwestowała w odnawialne źródła energii. Nawiązała współpracę z Pracownią Finansową i zakupiła udziały w elektrowniach wiatrowych.

Zarząd Firmy jest głęboko przekonany, że inwestowanie w OZE jest w dzisiejszych czasach najlepszą inwestycją w nasze zdrowie i czystość planety. To jest dobry czas na podejmowanie śmiałych decyzji i wykorzystywanie naturalnych źródeł energii nie ingerując przy tym w degradację środowiska.

Spółka zamierza zdobywać nowe doświadczenia w obszarach OZE w najbliższych latach.

PRODUKCJA MIESZANEK BITUMICZNYCH  |  BUDOWA DRÓG  |  WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH  | 

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY  |  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  |

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


Skontaktuj się z nami


Dane teleadresowe

Siedziba firmy:

 

Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice

BDO: 000026374

 

 

Główny oddział firmy
wytwórnia mas bitumicznych
baza sprzętu

 

Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. +48 32 441 40 13

 

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie