REFERENCJE / WYKONANE BUDOWY

ROK 2017

 

 • Jasinieca - Jaworze (PZD Bielsko-Biała) - Przebudowa drogi powiatowej - 6,8 mln zł
 • Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu Cieszyńskiego (PZDP Cieszyn) - 3,6 mln
 • Remont drogi powiatowej ul. Raciborska w Syrynii (PZD Wodzisław Śl) - 699 tys
 • Nawierzchnia asfaltbetonowa Pszczyna ul. Zdrojowa (M-Silnice) 2,126 mln
 • Remont drogi powiatowej ul. Piotrowicka w Skrbeńsku (PZD Wodzisław Śl) - 1,488 mln
 • Budowa ścieżki rowerowej w Rybniku (UM RYBNIK) - 2,075 mln
 • Remonty dróg w Żorach (UM ŻORY) - 484 tys
 • Remoty dróg powiatowych powiat rybnicki (ZDP Rybnik) - 542 tys
 • Nawierzchnie asfaltobetonowe dla firmy D-ART - (D-ART Damian Ogrodowski) - 1,188 mln

 

ROK 2016

 

 • PILICHOWICE 1 831 609,27 zł (ZDP GLIWICE) Przebudowa drogi powiatowej
  Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - etap II dł. odcinka 979,29 mb
 • RYBNIK 5 571 352,92 zł (UM RYBNIK) Przebudowa ulicy Rudzkiej
  na odcinku od ulicy Stalowej dł odcinka 2 km
 • JEJKOWICE 1 468 700,00 zł (ZDP RYBNIK) Przebudowa ulicy Sumieńskiej
  w Szczerbicach na dł 2 km
 • LUBOMIA 1 100 000,00 zł (PZD WODZISŁAW) Remont ulicy Granicznej w
  Lubomi na odcinku 3,5 km
 • PRZYSZOWICE 2 162 624,11 ZŁ  (PGG SA): Wykonanie remontu odowodnienia
  i nawierzchni fragmentu ulicy Makoszowskiej (DW921) w Przyszowicach

 

ROK 2015

 

 • WISŁA 2 294 991,87 zł (GMINA WISŁA) Przebudowa i budowa dróg lokalnych
  w Gminie Wisła w okresie 2015 - 2016 - Wykonano m.in. Ul. Spacerową (2,5 km),
  Drogę Powiatową ul. Dziechcinka (1,5 km)
 • CZERWIONKA-LESZCZYNY 1 953 999,99 (ZDP RYBNIK) Przebudowa Drogi
  Powiatowej nr 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Miejscowości Czerwionka Leszczyny

 

ROK 2014

 

 • BIERAWA 2 844 131,85 zł (BANIMEX) : Wykonanie nowego i rozbiórka istniejącego mostu
  wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej w ramch projektu
  Przebudowa mostu w ciągu drogi 1494O Cisek - Bierawa 
 • JEJKOWICE 1 765 274,17 zł (ZDP RYBNIK): Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku
  od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach od skrzyżowania z drogą gminną
  - ulicą Piaskową w Szczerbicach Odcinek w km 0+000,00 do km 1+214,38

 

ROK 2013 

 

 • RYBNIK KŁOKOCIN 2 907 434,18 zzł (SANBUD/KUBIK): Odtworzenia nawierzchni dróg
  w dzielnicy Rybnika Kłokocin w ramach zadania Budowa kanlaizacji sanitarnej  w dzielnicy
  Rybnika Kłokocin - etap I, II, III (Inwestycja dwuletnia)
 • EDF RYBNIK 2 083 566,27 zł (SPECBRUK): Ułożenie nawierzchni bitumicznych w ramach
  zadania pn.: Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych
  w Elektrowni Rybnik SA wraz z przynależną infrastrukturą"

 

ROK 2012 

 

 • MAKOSZOWY 2 208 329,90 zł (BANIMEX): Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w Zabrzu Makoszowach
  w ciągu DW921 w miejsce rozebranego mostu wraz z remontem dojazdów
 • GIERAŁTOWICE 4 283 524,72 zł (PGK PRZYSZOWICE/WOLIMEX): Odtworzenia nawierzchni
  (pełna konstrukcja drogi) DW nr 921 (ul. Ks.Roboty) w Gierałtowicach w ramach robót związanych
  z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice (Inwestycja dwuletnia)

Dodatkowo od 2012 roku wykonujemy remonty nawierzchni dróg oraz przebudowy lub budowy dla:


 • Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Cieszynie
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
 • Urząd Miasta Rybnik
 • Urząd Miasta Żory
 • Urząd Miasta Wisła 
 • Urząd Miasta Pszczyna
 • Urząd Miasta Orzesze
 • Urząd Gminy Świerklany
 • Urząd Gminy Walce
 • Urząd Gminy Krzyżanowice
 • Urząd Gminy Brenna
 • Urząd Gminy Gorzyce

Dane teleadresowe

Siedziba firmy:


Auto-Trans Asflaty Sp. Zo.o.

Ul. Ks. Roboty 80

44-186 Gierałtowice


Główny oddział firmy/ wytwórnia mas bitumicznych/baza sprzętu


Auto-Trans Asfalty Sp. Zo.o.

Ul. Poligonowa 25a

44- 251    Rybnik Kłokocin

Tel. /FAX 32 441 40 13


Pole jest wymagane
Pole jest wymagane To nie jest poprawny adres email
Pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Twoja wiadomość nie została wysłana - proszę spróbować ponownie